اعدام
بیانیه جمعیت ندای صلح در محکومیت اعدام ۸۱ نفر در عربستان سعودی ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

بیانیه جمعیت ندای صلح در محکومیت اعدام ۸۱ نفر در عربستان سعودی

به نام خدا بار دیگر دست سعودی‌ها به خون مردم مظلوم آغشته شد و جنایتی دیگر به کارنامه جنایات آل سعود در حق انسانیت اضافه شد. حکومت خودکامه پادشاهی آل سعود در یک جنایت وحشتناک دیگر، بیش از هشتاد نفر از انسان‌های مظلوم را اعدام و به خاک و خون کشید و احساسات همه انسان‌های […]