حقوق بشر
<strong>Economic Jurisprudence</strong> ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

Economic Jurisprudence

A few days ago, there was a debate between two famous Iranian economic scholars namely, Mr. Masoud Derakhshan, a professor of the University of Allameh Tabatabaei and Mr. Mousa Ghani Nezhad, a professor of the Sharif University of Technology. The event was organized by Ofogh TV Channel. The debate and some of the issues raised […]

<strong>TOWARDS A NEW FREE MULTIPOLAR WORLD</strong> ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

TOWARDS A NEW FREE MULTIPOLAR WORLD

Following the end of World War II, the world gradually divided into two blocs: the “Free World” in the West and the “Totalitarian World” in the East.

The relationship between religions and human rights: What does artificial intelligence say ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

The relationship between religions and human rights: What does artificial intelligence say

Seyed Mohammad Sadati Nejad, Expert at the Center for Political and International Studies In this article, I touch briefly upon the relationship between human rights and religions. Within the human rights mechanism, we have 2 resolutions with regard to religion. One resolution is tabled annually in the March Session of the Human Rights Council and […]

Identifying the convenient diplomatic tools to prevent the misuse of religion in support of peace ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

Identifying the convenient diplomatic tools to prevent the misuse of religion in support of peace

Seyed Mohammad Sadati Nejad, Expert at the Center for Political and International Studies ۱) Definitions: I shall, first, define the three terminologies, religion, peace and diplomacy to have a common understanding. We have 2 definitions of peace, negative and positive peace. The negative peace is a narrow definition of peace which means lack of war […]

برگزاری نمایشگاه ایرانی آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق‌بشر در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ۱۸ آبان ۱۴۰۱

برگزاری نمایشگاه ایرانی آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق‌بشر در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد

سید علی ساداتی نژاد مدیر اجرایی جمعیت ندای صلح گفت: نمایشگاه ایرانی آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق‌بشر در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، صبح روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با شرکت هفت سازمان مردم نهاد از جمهوری اسلامی ایران آغاز به […]

جلد دوم کتاب چهره دیگر حقوق‌بشر منتشر شد ۲۶ آذر ۱۴۰۰

جلد دوم کتاب چهره دیگر حقوق‌بشر منتشر شد

این کتاب نوشته دکتر سید محمد ساداتی نژاد و سید علی ساداتی نژاد به همت جمعیت ندای صلح و گروه پژوهشی چهره دیگر حقوق بشر توسط انتشارات مجلس افروز چاپ و منتشر شده است. بعد از کتاب اول که به بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام علی (ع) پرداخته شد، در این […]

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

جلد اول کتاب چهره دیگر حقوق‌بشر منتشر شد

این کتاب نوشته دکتر سید محمد ساداتی نژاد و سید علی ساداتی نژاد به همت جمعیت ندای صلح و گروه پژوهشی چهره دیگر حقوق بشر توسط انتشارات مجلس افروز چاپ و منتشر شده است. در این کتاب، نویسندگان با جمع‌آوری احادیث گهربار امام علی (ع) در ارتباط با چهل حق از حقوق‌بشر، نشان داده‌اند که […]