روز جهانی حقوق بشر
بیانیه جمعیت ندای صلح به مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

بیانیه جمعیت ندای صلح به مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر

به نام خدا ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ روزی است که مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر همه مردم، اعلامیه‌ای را به تصویب رساند. نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. […]