روز جهانی صلح
بیانیه جمعیت ندای صلح به مناسبت روز جهانی صلح ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

بیانیه جمعیت ندای صلح به مناسبت روز جهانی صلح

به نام خدا صلح، امنیت و حفظ کرامت انسان‌ها ازکهنترین آرمان‌ها و جزء حقوق اولیه ابناء بشری است و ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و عدالت، آرزوی همه، ملت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان است. با این وجود صلح، یکی از اصلیترین چالش‌های بشر به ویژه در جهان معاصر به شمار می‌رود، چرا که سایه جنگ اغلب […]