شهید فخری زاده
بیانیه جمعیت ندای صلح در محکومیت ترور شهید محسن فخری زاده 22 بهمن 1399

بیانیه جمعیت ندای صلح در محکومیت ترور شهید محسن فخری زاده

به نام خدا بار دیگر جهانیان یک حرکت ناجوانمردانه و تروریستی دیگر، با محوریت استکبار جهانی و صهیونیست خبیث را به چشم دیدند. ترور ددمنشانه و شهادت مظلومانه یکی دیگر از خادمان علمی، فناوری و دفاعی کشورمان، بیانگر ذلت و خفت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است. این اقدام تروریستی در به شهادت رساندن دانشمند […]