وبینار
The Call for Peace population holding: 04 مهر 1400

The Call for Peace population holding:

On the occasion of World Peace Day Specialised meeting on Islamic Peace Speaker:  Dr. Mohammad Sirozi Prominent Professor at the University of Raden Fatah, Indonesia With the presence of: Dr. Seyed Mohammad Sadati Nejad Director General of Call For Peace population the Secretary of the Meeting: Dr. Yahya Jahangiri Professor of the seminary and university […]

وبینار «صلح اسلامی» برگزار می‌شود 04 مهر 1400

وبینار «صلح اسلامی» برگزار می‌شود

جمعیت ندای صلح، به مناسبت روز جهانی صلح نشست تخصصی با موضوع «صلح اسلامی» را با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف تحقق بیشتر صلح و عدالت و تبیین مفهوم صلح از نگاه اسلامی و با سخنرانی دکتر محمد سیروزی استاد دانشگاه رادن […]

وبینار «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» برگزار شد 15 شهریور 1400

وبینار «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، به مناسبت روز جهانی مبارزه با تروریسم نشست تخصصی با موضوع «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» در روز دوشنبه، ۸ شهریور ساعت ۱۶ و با سخنرانی دکتر مهدی روحی، پژوهشگر حوزه سلفیه و تروریسم به صورت مجازی از پیج اینستاگرام جمعیت ندای صلح به آدرس @cfpp.ir برگزار شد. […]

وبینار «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» برگزار می‌شود 15 شهریور 1400

وبینار «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» برگزار می‌شود

جمعیت ندای صلح، به مناسبت روز جهانی مبارزه با تروریسم نشست تخصصی با موضوع «تاثیر تروریسم در تضعیف صلح» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف تحقق بیشتر صلح و عدالت و بررسی تروریسم و صلح و با سخنرانی دکتر مهدی روحی، پژوهشگر حوزه سلفیه و تروریسم برگزار […]

وبینار «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» برگزار شد 15 شهریور 1400

وبینار «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، نهمین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» در روز شنبه، ۶ شهریور ساعت ۱۶ و با سخنرانی دکتر حسین حجت‌پناه، دبیر گروه جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی به صورت مجازی از پیج اینستاگرام جمعیت ندای صلح به آدرس @cfpp.ir برگزار شد. وی […]

وبینار «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» برگزار می‌شود 15 شهریور 1400

وبینار «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» برگزار می‌شود

جمعیت ندای صلح، نهمین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی بر صلح پایدار افغانستان» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف تحقق بیشتر صلح و عدالت و بررسی آخرین تحولات افغانستان و با سخنرانی دکتر حسین حجت‌پناه، دبیر گروه جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود. […]

وبینار «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» برگزار شد 02 شهریور 1400

وبینار «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، اولین نشست صلح پژوهی در ادبیات با موضوع «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» در روز دوشنبه، ۱ شهریور ساعت ۱۶ و با سخنرانی دکتر عصمت دریکوند، دبیر کمیته صلح و ادبیات جمعیت ندای صلح به صورت مجازی از پیج اینستاگرام جمعیت ندای صلح به آدرس […]

وبینار «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» برگزار می‌شود 02 شهریور 1400

وبینار «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» برگزار می‌شود

جمعیت ندای صلح، اولین نشست صلح پژوهی در ادبیات با موضوع «بررسی مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف تحقق بیشتر صلح و عدالت و تبیین مفهوم صلح عادلانه در متون ادبی ایران و با سخنرانی دکتر عصمت دریکوند، دبیر کمیته […]

وبینار «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» برگزار شد 02 شهریور 1400

وبینار «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، هشتمین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» در روز شنبه، ۳۰ مرداد ساعت ۱۶ و با سخنرانی دکتر علی باقی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه امام صادق (ع) قم به صورت مجازی از پیج اینستاگرام جمعیت ندای صلح به آدرس […]

وبینار «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» برگزار می‌شود 02 شهریور 1400

وبینار «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» برگزار می‌شود

جمعیت ندای صلح، هشتمین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «رهیافت‌های صلح‌طلبی در هندسه فکری شهید مطهری (ره)» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف تحقق بیشتر صلح و عدالت و تبیین مفهوم صلح عادلانه از نگاه شهید مطهری (ره) و با سخنرانی دکتر علی باقی، استادیار و عضو […]