سید علی ساداتی نژاد دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل در صدر اسلام همواره مخالفان و معاندانی وجود داشتند که چون منافعشان به خاطر اسلام به خطر می‌افتاد، به مقابله با این دین مقدس برمی‌خاستند و تهمت‌های ناروایی را به اسلام و مسلمانان نسبت می‌دادند که واقعیت نداشت و تلاش می‌کردند فضایی را به وجود بیاورند که […]

سید علی ساداتی نژاد

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

در صدر اسلام همواره مخالفان و معاندانی وجود داشتند که چون منافعشان به خاطر اسلام به خطر می‌افتاد، به مقابله با این دین مقدس برمی‌خاستند و تهمت‌های ناروایی را به اسلام و مسلمانان نسبت می‌دادند که واقعیت نداشت و تلاش می‌کردند فضایی را به وجود بیاورند که چهره واقعی اسلام و مسلمانان را مخدوش کنند.

از اینرو، از جمله پدیده‌های مهمی که از دیرباز در دستور کار دشمنان اسلام قرار داشته است، می‌توان به تولید تصویری منفی از اسلام اشاره داشت که امروزه با عنوان تخصصی “اسلام‌هراسی” از آن یاد شده است و حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده علیه آنها منجر می‌شود.

در دوران معاصر نیز، حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و همچنین ظهور برخی جنبش‌های افراطی مانند القاعده و داعش و دیگر گروه‌های رادیکالی و تروریستی که در چند دهه گذشته با نام اسلام در خاورمیانه به وجود آمده‌اند، بدون آنکه مسلمانان در ظهورشان نقشی داشته باشند، باعث شده جهان غرب، اسلام را بیش از هر مذهب دیگری به خشونت پیوند دهد. این در حالی است که به اعتراف مقامات خود آمریکا القاعده و داعش توسط خود آمریکا و در راستای اهداف سیاست خارجی این کشور، تاسیس شد.

در این میان، انقلاب اسلامی ایران و ظهور اسلام سیاسی نیز، زنگ خطری را برای نظام سلطه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا به صدا در آورد. سقوط حکومت دست نشانده آمریکا، شعارهای ضدامپریالیستی حکومت انقلابی ایران و خطر توسعه تفکر انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا و نضج اسلام‌خواهی در این منطقه، باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا شد.

از طرفی دیگر، نگاهی گذرا به رشد اسلام‌گرایی درباره میزان تغییر جمعیت ادیان که نشان می‌دهد مسلمانان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰، سریع‌ترین رشد جمعیت را خواهند داشت و در حال حاضر نیز اسلام دومین دین بزرگ از لحاظ تعداد پیروان بعد از مسیحیت محسوب می‌شود، باعث وحشت سران نظام سلطه به ویژه ایالات متحده آمریکا از آینده شد.

به گزارش مرکز تحقیقاتی «پیو» در آمریکا، اسلام در حال حاضر بیشترین رشد را در قیاس با سایر ادیان جهان دارد. همچنین طبق برآورد مركز فوق، حدود سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار مسلمان از تمام سنين در آمريكا زندگي مي‌كنند كه حدود ۱/۱ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند. اين آمار بر اساس تجزيه و تحليل نتايج سرشماري مسلمانان و اطلاعات به‌دست آمده در سال ۲۰۱۷ است كه به زبان‌هاي انگليسي، عربي، فارسي و اردو انجام شد.

در این میان، در حالي كه دولتمردان ایالات متحده آمريكا ادعا دارند كه فرآيند نفرت از اسلام يك روال عادی و طبيعي دارد، تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در ارتباط با اين پديده به خوبي نشان داده است که گویی اراده‌ای پشت این ماجراها است تا اسلام‌هراسی به صورت سیستماتیک دنبال شود.

برای مثال، گزارش دانشگاه کالیفرنیا و شورای روابط آمریکایی- اسلامی که نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ۲۰۶ میلیون دلار به ۳۳ گروه که هدف اصلی آنها «ترویج تعصب یا نفرت از اسلام و مسلمانان» در آمریکا است اختصاص داده شده است، حاکی از آن است که اسلام‌هراسی محصول ایدئولوژی نژادی آمریکاست.

بر این اساس، اوضاع و احوال دنیای امروز حاکی از آن است که تمام قوای جهانی برای مبارزه با اسلام بسیج شده‌اند. استعمار با لشکرکشی نظامی، رسانه‌ها با اشاعه اسلام‌هراسی و توهین به مقدسات اسلامی و … همه و همه عملا در جبهه مبارزه علیه اسلام قرار دارند و با تمام نیرو و استفاده از تمام ابزارها در جهت جلوگیری از گسترش اسلام و تضعیف مسلمانان گوشه و کنار جهان تلاش می‌کنند.

اما با قطع و یقین می‌توان گفت اسلام‌هراسی ناشی از ضعف و زبونی آنها در مقابله با پیام حیات‌بخش اسلام می‌باشد و از طرفی روشن است که اینگونه اقدامات، مانع از گسترش این دین مقدس که نجات بشریت از چنگال مستکبران عالم را نوید می‌دهد، نخواهد شد.