به نام خدا صلح، امنیت و حفظ کرامت انسان‌ها ازکهنترین آرمان‌ها و جزء حقوق اولیه ابناء بشری است و ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و عدالت، آرزوی همه، ملت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان است. با این وجود صلح، یکی از اصلیترین چالش‌های بشر به ویژه در جهان معاصر به شمار می‌رود، چرا که سایه جنگ اغلب […]

به نام خدا

صلح، امنیت و حفظ کرامت انسان‌ها ازکهنترین آرمان‌ها و جزء حقوق اولیه ابناء بشری است و ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و عدالت، آرزوی همه، ملت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان است. با این وجود صلح، یکی از اصلیترین چالش‌های بشر به ویژه در جهان معاصر به شمار می‌رود، چرا که سایه جنگ اغلب بر حیات بشر احساس شده و بلکه بیش از پیش وجود دارد. به طور کلی تحولات و وقایع اخیر در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی حاکی از آن است که در حال حاضر صلح و عدالت بیش از هر چیز دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد.

در جهان آشفته‌ای که در آن قرار داریم، سلطه‌جویی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، خشونت علیه انسان‌ها و کشتار افراد بی‌گناه به ویژه زنان، کودکان و غیرنظامیان، تروریسم و جنگ‌هایی که افکار عمومی جهان را به خود مشغول کرده است، از مهمترین مخاطراتی هستند که صلح جهانی را تهدید می‌کند. امروزه شاهد هستیم که قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا در راستای تامین منافع مادی خود با اقداماتی غیرقانونی و خروج از پیمان‌ها و معاهدات جهانی، ضمن بی‌توجهی به ساختار‌های جهانی، نوعی هرج و مرج در نظام بین‌المللی را موجب شده‌اند.

از اینرو از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق‌بشری انتظار می‌رود با توجه به رسالت و اهداف متعالی مندرج در منشور سازمان ملل، برای برقراری صلح و عدالت در اقصی نقاط جهان توجه بیشتری داشته باشند و تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی خود را برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار در جهان به کار گیرند.

جمعیت ندای صلح، ضمن تبریک روز جهانی صلح باور دارد كه جهان آينده، شاهد خاتمه نظام سلطه و استقرار صلح و عدالت خواهد بود و امید دارد جامعه بين‌المللي، ملت‌ها، دولت‌ها و بشريت در راستاي رقم خوردن اين نظم جديد جهاني گام‌های موثری بردارند..

روابط عمومی جمعیت ندای صلح

۳۱ شهریور ۱۳۹۹