به نام خدا ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ روزی است که مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر همه مردم، اعلامیه‌ای را به تصویب رساند. نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. […]

به نام خدا

۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ روزی است که مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر همه مردم، اعلامیه‌ای را به تصویب رساند. نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. اما امروز در عمل آنچه دیده می‌شود، ایده‌ای است که به حیله‌ای سیاسی برای مردم تبدیل شده است.

آنگونه که واقعیات کنونی نشان می‌دهد، مسئله حقوق‌بشر، دستاویزی برای بسط و گسترش منافع نامشروع قدرت‌های سلطه‌طلب جهان و ابزاری است که آمریکا و کشورهای غربی علیه کشورهای مخالف خود، به کار می‌برند. مداخله در امور داخلی کشورها، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، تروریسم و … موارد نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا و کشورهای غربی است.

از اینرو از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق‌بشری انتظار می‌رود با توجه به رسالت و اهداف متعالی مندرج در منشور سازمان ملل، برای برقراری صلح و عدالت در اقصی نقاط جهان توجه بیشتری داشته باشند و تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی خود را برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار در جهان به کار گیرند.

جمعیت ندای صلح، ضمن تبریک روز جهانی حقوق‌بشر باور دارد كه جهان آينده، شاهد خاتمه نظام سلطه و استقرار صلح و عدالت خواهد بود و امید دارد جامعه بين‌المللي، ملت‌ها، دولت‌ها و بشريت در راستاي رقم خوردن اين نظم جديد جهاني گام‌های موثری بردارند.

روابط عمومی جمعیت ندای صلح

۱۹ آذر ۱۳۹۹