به نام خدا بار دیگر دست سعودی‌ها به خون مردم مظلوم آغشته شد و جنایتی دیگر به کارنامه جنایات آل سعود در حق انسانیت اضافه شد. حکومت خودکامه پادشاهی آل سعود در یک جنایت وحشتناک دیگر، بیش از هشتاد نفر از انسان‌های مظلوم را اعدام و به خاک و خون کشید و احساسات همه انسان‌های […]

به نام خدا

بار دیگر دست سعودی‌ها به خون مردم مظلوم آغشته شد و جنایتی دیگر به کارنامه جنایات آل سعود در حق انسانیت اضافه شد. حکومت خودکامه پادشاهی آل سعود در یک جنایت وحشتناک دیگر، بیش از هشتاد نفر از انسان‌های مظلوم را اعدام و به خاک و خون کشید و احساسات همه انسان‌های آزاده به ویژه در کشورهای اسلامی را جریحه‌دار کرد.

این جنایت غیرانسانی و دردناک نشان از عاری بودن آل سعود از هرگونه اخلاق و وجدان انسانی است که نه تنها به موازین اسلامی که به موازین انسانی نیز پایبند نیست. افکار عمومی جهان باور دارد که رژیم کودک‌کش آل سعود بایستی به جنگ‌افروزی‌ها و کینه‌توزی‌های شیطانی خود علیه مردم مسلمانان به ویژه ملت مظلوم یمن خاتمه دهد.

جمعیت ندای صلح، ضمن محکوم کردن این جنایت ننگین، این اقدام غیر انسانی را در مغایرت با مبانی اولیه حقوق‌بشر و اصول انسانی می‌داند و از تمامی نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و همچنین کشورها انتظار می‌رود تا با محکوم کردن این جنایت غیر انسانی، انزجار قلبی خود را نسبت به این قبیل نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی بشر اعلام دارند.

روابط عمومی جمعیت ندای صلح

۲۴ اسفند ۱۴۰۰