به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، حدود ۲۰۰ بسته میوه در آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی کاشان توزیع شد. سید علی ساداتی نژاد مدیر روابط عمومی جمعیت ندای صلح گفت: روز جمعه ۸ بهمن طی بازدید از آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی کاشان حدود ۲۰۰ بسته میوه از طرف خیریه فضل و با همکاری […]

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، حدود ۲۰۰ بسته میوه در آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی کاشان توزیع شد.

سید علی ساداتی نژاد مدیر روابط عمومی جمعیت ندای صلح گفت: روز جمعه ۸ بهمن طی بازدید از آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی کاشان حدود ۲۰۰ بسته میوه از طرف خیریه فضل و با همکاری جمعیت ندای صلح بین سالمندان توزیع شد.