فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی وابسته به جمعیت ندای صلح پذیرای مقالات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه با محوریت «صلح، اسلام و جهان پساکرونا» برای انتشار دومین شماره خود است. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه در تلاش است تا با فراهم آوردن بستری مناسب جهت چاپ مقالات علمی در زمینه صلح […]

فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی وابسته به جمعیت ندای صلح پذیرای مقالات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه با محوریت «صلح، اسلام و جهان پساکرونا» برای انتشار دومین شماره خود است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه در تلاش است تا با فراهم آوردن بستری مناسب جهت چاپ مقالات علمی در زمینه صلح اسلامی گامی در جهت تحقق بیشتر صلح و عدالت و تبیین مفهوم صلح از نگاه اسلامی باشد.

این فراخوان با محوریت «صلح، اسلام و جهان پساکرونا» و موضوعات کرونا و فرهنگ صلح، فرصت‌ها و چالش‌ها از نگاه اسلامی، بازآفریی مفاهیم صلح از منظر اسلامی در جهان پساکرونا، نقش سازمان‌های مردم نهاد در کنترل بیماری‌های جهان شمول و تقویت صلح با تاکید بر نگاه اسلامی، نقش ویروس‌های فراگیر در به خطر انداختن صلح و راهکارها با تکیه بر مفاهیم اسلامی، رابطه سلامت و صلح در روابط بین‌الملل از منظر اسلامی، جهان پساکرونا و صلح‌سازی با تکیه بر نگاه اسلامی و حقوق‌بشر و صلح در دوران پساکرونا از نگاه اسلامی آماده دریافت مقالات می‌باشد.

علاقمندان به شرکت در این فراخوان می‌توانند مقالات خود را در زمینه فوق از طریق وب‌سایت فصلنامه به آدرس iprjournal.ir و یا به آدرس الکترونیکی فصلنامه به آدرس Nedaye.solh@yahoo.com ارسال نمایند. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت فصلنامه مراجعه نمایند.