جمعیت ندای صلح، سومین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «دیپلماسی پارلمانی و فرهنگ صلح» را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف بررسی نقش دیپلماسی پارلمانی در حوزه صلح در جهان و استفاده از تجربیات مجمع مجالس آسیایی و با سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی، دانشیار مطالعات منطقه‌ای و عضو […]

جمعیت ندای صلح، سومین نشست شنبه‌های صلح‌پژوهی با موضوع «دیپلماسی پارلمانی و فرهنگ صلح» را برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این وبینار با هدف بررسی نقش دیپلماسی پارلمانی در حوزه صلح در جهان و استفاده از تجربیات مجمع مجالس آسیایی و با سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی، دانشیار مطالعات منطقه‌ای و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نقش دیپلماسی پارلمانی به عنوان دیپلماسی مکمل در صلح‌سازی و صلح‌بانی، تلاش آسیا برای صلح‌سازی و صلح‌بانی در منطقه و جهان، همکاری‌های پارلمانی در آسیا بر محور صلح و از انجمن پارلمان‌های آسیا برای صلح (AAPP) تا مجمع مجالس آسیایی (APA) از محورهای این وبینار است.

این وبینار، شنبه ۲۷ دی ساعت ۱۶ به صورت مجازی از پیج اینستاگرام جمعیت ندای صلح به آدرس @cfpp.ir برگزار می‌شود.