به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، دکتر ساداتی نژاد در ابتدا ضمن تبریک عید سعید فطر، از کادر شجاع و غیور پزشکی و همچنین نیروهای جهادی و بسیجی قدردانی کردند. دکتر ساداتی نژاد با توجه به موضوع مورد بحث، به تبیین فضای مجازی و دیپلماسی عمومی در این عرصه پرداخت. وی فضای مجازی را […]

به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، دکتر ساداتی نژاد در ابتدا ضمن تبریک عید سعید فطر، از کادر شجاع و غیور پزشکی و همچنین نیروهای جهادی و بسیجی قدردانی کردند.

دکتر ساداتی نژاد با توجه به موضوع مورد بحث، به تبیین فضای مجازی و دیپلماسی عمومی در این عرصه پرداخت. وی فضای مجازی را یک فضای مفهومی توصیف کرد که از طریق فناوری نوین دیجیتال در اشکال مختلف مثل فیسبوک، توئیتر و … منتقل می‌شود و همچنین دیپلماسی عمومی را مجموعه اقداماتی که یک دولت برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای دیگر در راستای اهداف سیاست خارجی انجام می‌دهد دانست، که لزوما اقدامات افراد و سمن‌ها را شامل نمی‌شود. وی گفت افراد و سمن‌ها، مسامحتا می‌توانند وجه دیگری از دیپلماسی عمومی باشند، چون آنها در بخشی از اهداف دولت‌هایشان مشترک هستند و به آن معتقدند و آن اهداف را از طریق فضای مجازی دنبال می‌کنند ولی بهتر است برای افراد و سمن‌ها واژه تبلیغ را به کار ببریم.

ایشان در پاسخ به اینکه فعالان فضای مجازی برای تبلیغ کشور خودشان چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت فضای مجازی امروزه الزام اولیه و اساسی تبلیغ و دیپلماسی عمومی است و بهترین روش عملکرد افراد و سمن‌ها برای انتقال ارزش‌هایی که به آن معتقد هستند، روش اقناعی است. ایشان در این خصوص به مدل اقناعی کارل هاولند روانشناس برجسته اجتماعی اشاره کرد.

دکتر ساداتی نژاد در پایان گفتگو، توجه به گفتمان رقیب، شناخت مخاطب خارجی، آشنا بودن با ابزار فناوری، آشنا بودن با زبان مخاطب و دانستن مسائل حقوقی در کشور مخاطب را از نکات مهم برای افردی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، برشمردند.

روابط عمومی جمعیت ندای صلح

۶ خرداد ۱۳۹۹