این کتاب نوشته دکتر سید محمد ساداتی نژاد و سید علی ساداتی نژاد به همت جمعیت ندای صلح و گروه پژوهشی چهره دیگر حقوق بشر توسط انتشارات مجلس افروز چاپ و منتشر شده است. بعد از کتاب اول که به بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام علی (ع) پرداخته شد، در این […]

این کتاب نوشته دکتر سید محمد ساداتی نژاد و سید علی ساداتی نژاد به همت جمعیت ندای صلح و گروه پژوهشی چهره دیگر حقوق بشر توسط انتشارات مجلس افروز چاپ و منتشر شده است.

بعد از کتاب اول که به بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام علی (ع) پرداخته شد، در این کتاب، در نظر است تا به بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام حسن (ع) پرداخته شود. تبیین نگاه ائمه معصومین (ع) نسبت به حقوق‌بشر از این نظر دارای اهمیت است که تصویرهای غلط در دو سویه دینداران و سکولارها در زمینه نگاه دین به حقوق‌بشر و یا ارتباط حقوق‌بشر با مذهب را اصلاح می‌کند.

نویسندگان در این پژوهش و سلسله پژوهش‌هایی از این دست، با استخراج تاییدیه اهل بیت در مورد حقوق مختلف بشر، به دنبال برجسته کردن همین نگاه و همین نکته هستند که حقوق‌بشر در تضاد با دین نیست و بسیاری از حقوق‌بشر و ارزش‌های بشری مندرج در اعلامیه حقوق‌بشر و سایر اسناد و اعلامیه‌های حقوق بشر منطبق با ارزش‌های دینی و مورد تایید دین است.

امید است این پژوهش بتواند گامی در جهت تبیین بیشتر رابطه دین با حقوق‌بشر به ویژه نگاه اسلامی به مفهوم حقوق‌بشر باشد.